2024-02-12-sieciowanie-podmiotow-ekonomii-spoecznej-238-53525329580-o.jpg
Aranżacja sali kongresowej miała iście walentynkowy charakter.

Podmioty ekonomii społecznej z regionu w Centrum Kongresowym Targów Kielce! Było to spotkanie o wyjątkowym charakterze

13 lutego 2024
W poniedziałek, 12 lutego w Centrum Kongresowym Targów Kielce zgromadzili się przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej z województwa świętokrzyskiego. Spotkanie stanowiło okazję do integracji, wymiany doświadczeń oraz prezentacji działań podejmowanych przez te instytucje.

Z inicjatywy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w poniedziałek 12 lutego w Centrum Kongresowym Targów Kielce zorganizowano spotkanie przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej z województwa świętokrzyskiego. W wydarzeniu wzięło  udział ponad 500 reprezentantów Kół Gospodyń Wiejskich, którzy mieli szansę zaprezentować swoje działania. Dodatkowo, w trakcie spotkania zorganizowano konkurs „Ekonomia społeczna łączy i wspiera”, w którym wyróżniono 52 podmioty ekonomii społecznej w pięciu kategoriach. Spotkanie może zaowocować podjęciem wspólnych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych, wykorzystaniem możliwości rozwoju i wsparcia dla tych organizacji oraz stanowić doskonałą okazję do integracji, wymiany doświadczeń oraz prezentacji działań podejmowanych przez te instytucje.

Swoją obecnością na wydarzeniu zaszczycił marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski , wicemarszałek Renata Janik, a także parlamentarzyści i lokalni samorządowcy. W swoich wystąpieniach podkreślali oni znaczenie ekonomii społecznej dla budowy społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju regionu. Szczególną uwagę zwrócono na pozytywny wpływ lokalnych organizacji pozarządowych na społeczność lokalną poprzez integrację i inicjowanie różnorodnych działań.

Projekt „Sieciowanie podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego”, finansowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, ma na celu wspieranie lokalnych inicjatyw oraz integrację podmiotów ekonomii społecznej. Spotkanie w Targach Kielce nie tylko przyniosło wartościowe informacje, ale również miało charakter mobilizacyjny, zachęcając do dalszego rozwoju ekonomii społecznej w regionie. Integracja, wymiana doświadczeń i współpraca stanowią kluczowe elementy budowania silnej społeczności lokalnej, której rozwój jest wspierany dzięki zaangażowaniu wszystkich jej uczestników.

Wydarzenie zorganizowano w iście walentynkowej aranżacji.