IMG-8856-768x512.jpg
Źródło zdjęcia: swietokrzyskie.pro

Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju inteligentnej specjalizacji województwa świętokrzyskiego podpisane! Jednym z Koordynatorów Konsorcjum jest instytucja z branży targowo-kongresowej

27 lutego 2024
We wtorek, 27 lutego porozumienie pomiędzy województwem świętokrzyskim, Izbą Gospodarczą „Grono Targowe Kielce” podpisali Marszałek Andrzej Bętkowski oraz Prezes Zarządu Izby Andrzej Kiercz. Współpraca ma obejmować m.in. rozwój w obszarze specjalizacji targowo-kongresowej.

Na mocy Uchwały nr 8580/24 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zatwierdził wybór Koordynatora Konsorcjum na rzecz rozwoju inteligentnej specjalizacji województwa świętokrzyskiego branży targowo - kongresowej. Została nim Izba Gospodarcza „Grono Targowe Kielce” reprezentowana przez Prezesa Zarządu, Andrzeja Kiercza, będącego również Dyrektorem Centrum Kongresowego Targów Kielce.

Wśród koordynatorów konsorcjum na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego znalazło się siedem obszarów. Oprócz branży targowo-kongresowej także branża metalowo-odlewnicza, zasobooszczędne budownictwo, nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, turystyka zdrowotna, technologie informacyjno-komunikacyjne, zrównoważony rozwój energetyczny oraz branża targowo kongresowa.

We wtorek, 27 lutego podpisano porozumienie pomiędzy województwem świętokrzyskim, a Izbą Gospodarczą „Grono Targowe Kielce”. Podmioty te wyrażają chęć współpracy w obszarze inteligentnej specjalizacji województwa świętokrzyskiego, w tym również branży targowo-kongresowej. Działania będą obejmować m.in. wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+, określanie priorytetowych programów badawczych i rozwojowych, wspieranie transferu wiedzy i technologii z sektora B+R do firm działających w ramach inteligentnej specjalizacji, promowanie innowacji oraz kierunków regionalnej polityki badawczej. W ramach porozumienia podejmowane będą także konkretne działania zgodnie z koncepcją rozwoju inteligentnej specjalizacji branży targowo-kongresowej.

Więcej informacji na stronie: https://www.swietokrzyskie.pro/porozumienie-o-wspolpracy-z-na-rzecz-rozwoju-inteligentnej-specjalizacji-wojewodztwa-swietokrzyskiego/