434145803-957518473043272-1929981350992370581-n.jpg
Na oficjalnym Zjeździe Pielęgniarek i Położnych poruszano ważne dla tego sektora zagadnienia.

Pielęgniarki i położne z całego regionu spotkały się w Centrum Kongresowym Targów Kielce podczas 37. Okręgowego Zjazdu!

25 marca 2024
Wyjątkowa atmosfera, pełna mobilizacja delegatów, merytoryczne rozmowy, spotkanie pokoleń, mili goście – tak w skrócie można podsumować kilkugodzinne zgromadzenie delegatów podczas spotkania organizowanego przez Świętokrzyską Izbę Pielęgniarek i Położnych w Kielcach w poniedziałek, 25 marca.

37. Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych przyciągnął liczne grono uczestników, którzy w atmosferze pełnej mobilizacji i zaangażowania podjęli istotne decyzje dotyczące tych dwóch zawodów. Spotkanie było okazją do dyskusji nad bieżącymi problemami, ale także możliwością spotkania pokoleń pielęgniarek i położnych, które wzajemnie dzieliły się swoimi doświadczeniami oraz wiedzą.

Delegaci zjazdu nie pozostali bierni i aktywnie zgłaszali swoje wnioski oraz stanowiska w sprawach istotnych dla swoich zawodów. Ich jedność podczas dyskusji była dowodem na to, że siła tkwi w współdziałaniu.

Przewodnicząca Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kielcach, Ewa Mikołajczyk, podkreśliła rangę tego spotkania, zaznaczając, że uczestniczący delegaci reprezentowali środowisko pielęgniarek i położnych z całego województwa świętokrzyskiego. Jej słowa pokazały, jak istotne jest jednoczenie się zawodowców w celu podejmowania wspólnych działań i rozwiązywania problemów.

Warto również wspomnieć, że w wydarzeniu uczestniczyła Prezes Naczelna Izby Pielęgniarek i Położnych, Mariola Łodzińska, co świadczy o znaczeniu tego zjazdu dla całego środowiska zawodowego. Jej obecność była zaszczytem dla świętokrzyskiego środowiska pielęgniarsko-położniczego, podkreślając znaczenie regionów dla kształtowania polityki zawodowej.

Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych był nie tylko miejscem dyskusji i podejmowania decyzji, ale także świadectwem jedności i determinacji środowiska w dążeniu do poprawy warunków pracy oraz podnoszenia jakości świadczonych usług zdrowotnych.

To nie pierwsze z wydarzeń branży medycznej organizowane w Centrum Kongresowym kieleckiego ośrodka. Jest on chętnie wybierany przez ten sektor jako miejsce szkoleń, kongresów oraz oficjalnych gali.