IMG-0830.jpg
Konferencja naukowa z udziałem przedstawicieli świata nauki i przemysłu.

O technologii druku 3D i 4D podczas konferencji naukowej w Centrum Kongresowym Targów Kielce

19 września 2022
Przedstawiciele świata nauki i przemysłu spotkali się podczas V edycji Konferencji Naukowej „Szybkie Prototypowanie - Druk 3D & 4D w zastosowaniach inżynierskich” w Kielcach, aby wymienić wiedzę w zakresie technologii druku 3D i 4D oraz omówić aktualnie prowadzone badania. Wydarzenie potrwa dwa dni.

Konferencję „Szybkie prototypowanie – Druk 3D i 4D w zastosowaniach inżynierskich” zorganizowaną od 19 do 20 września 2022 roku poświęcono m.in. prowadzonym badaniom w zakresie technologii druku 3D i 4D oraz rewolucji przemysłowej 4.0. W otwarciu konferencji wzięli udział Przewodniczący Komitetu Naukowego - prof. dr hab. inż. Sławomir Błasiak , prof. dr hab. Artur Maciąg Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki Politechniki Świętokrzyskiej,  prof. dr hab. inż. Grzegorz Budzik z Politechniki Rzeszowskiej, Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce Grzegorz Sowiński, prof. dr hab. Jakub Takosoglu, Dziekan Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn oraz Andrzej Kiercz, Dyrektor Centrum Kongresowego Targów Kielce.

W trakcie pierwszego dnia konferencji zaplanowano sesje branżową z udziałem firm specjalizujących się m.in. w nowych technologiach przyrostowych i druku 3D oraz sesję naukową, podczas której przedstawione zostaną badania i analizy dot. technologii przyrostowej FDM, czy SLM, a także rozwiązania technologiczne stosowane dla przemysłu motoryzacyjnego czy przemysłu cywilnego. Podczas sesji plakatowej omówione zostaną m.in. właściwości produktów wytwarzanych technologiami przyrostowymi oraz kompozyty stosowane w technologii szybkiego prototypowania, czy technologii druku 3D.Drugiego dnia konferencji zaplanowano dwie sesje naukowe: zorganizowane w trybie online i w trybie stacjonarnym.

Konferencja organizowana jest przez Politechnikę Świętokrzyską przy współudziale Targów Kielce. Poprzednie cztery edycje organizowane były przez Politechnikę Rzeszowską.