20230620-113040.jpg
Konferencja o wsparciu obywateli Ukrainy.

O możliwościach wsparcia obywateli Ukrainy rozmawiano podczas konferencji w Centrum Kongresowym Targów Kielce

20 czerwca 2023
Konferencja Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach pt. „Świętokrzyskie – dobre sąsiedztwo dla Ukrainy” była okazją do rozmów m.in. o pomocy dla obywateli Ukrainy, o wsparciu cudzoziemców w ramach Funduszu Azylu Migracji i Integracji oraz o polskim systemie edukacyjnym dla uczniów ukraińskich.

W otwarciu konferencji wziął udział Wojewoda Świętokrzyski – Zbigniew Koniusz. Oprócz przedstawicieli władz regionu, w konferencji uczestniczyli również m.in.  Jacek Wołowiec z Kuratorium Oświaty, Prezes Stowarzyszenia Integracja Europa-Wschód Krzysztof Kalita, Prezes Zarządu Akademii Przedsiębiorczości Michał Zatorski oraz przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach.

Spotkanie poprowadził Zbigniew Brzeziński.

Konferencje są jednym z najczęściej organizowanych w Centrum Kongresowym Targów Kielce rodzajem spotkań i wydarzeń.