441712299-919466953522887-5111039874340460374-n.jpg
Przedstawiciele jednostek oświatowych z całego regionu rozmawiali o budowaniu społeczeństwa inkluzyjnego.

O budowaniu społeczeństwa włączającego z przedstawicielami ośrodków naukowych

13 maja 2024
Konferencja "Budujemy Społeczeństwo Włączające" to spotkanie skierowane do kadry kierowniczej oświaty, przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, nauczycieli, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych tematyką budowania społeczeństwa inkluzyjnego. W trakcie wydarzenia zorganizowano m.in. prezentację umiejętności zaproszonej młodzieży, a także wystąpienie Przemka Kossakowskiego.

W poniedziałek, 13 maja Centrum Kongresowe Targów Kielce zamieniło się w miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń. Konferencja "Budujemy Społeczeństwo Włączające" organizowana przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli było okazją do promowanie działań na rzecz wzmocnienia społeczeństwa inkluzyjnego..

W gronie Prelegentów znalazł się Rafał Nowak, Wicewojewoda Świętokrzyski w latach 2019–2023 oraz były dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Cypriana Kamila Norwida w Kielcach, który podzielił się swoimi doświadczeniami i refleksjami na temat roli JST w budowaniu społeczeństwa włączającego. Jako kolejne na scenie wystąpiły Dr Marzena Pelc-Dymon, Monika Zgraja i Agata Pieniążek , które zaprezentowały spojrzenie na edukację włączającą osób z ASD oraz inne niepełnosprawności, uwzględniając perspektywę rodziców, lekarzy i terapeutów. Dr Anna Baracz przedstawiła koncepcję edukacji inkluzyjnej, która dąży do włączenia każdego ucznia, niezależnie od jego indywidualnych potrzeb i zdolności. Podczas konferencji zorganizowano także prezentacje na temat języka łatwego do czytania, innowacyjnych projektów edukacyjnych oraz roli systemów IT w wspieraniu procesu nauczania.

Jednym z najbardziej oczekiwanych momentów konferencji okazał się panel z udziałem Przemka Kossakowskiego, który podzielił się swoimi doświadczeniami związanymi z działalnością na rzecz osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz opowiedział o najnowszej książce.

Ciekawym uzupełnienie głównego programu były pokazy umiejętności młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży oraz Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych.

/MSi/