DSC09549.JPG
Europejski Parlament Wiejski zakończony podpisaniem ważnej deklaracji!

Mamy szczęście, że wydarzenie przeprowadziliśmy w Kielcach – podkreślał organizator Europejskiego Parlamentu Wiejskiego

15 września 2022
Cztery dni spotkań, niemal 400 uczestników z 39 krajów, 10 wizyt studyjnych, 31 warsztatów, 15 pracujących jednocześnie sal konferencyjnych, ponad 30 stoisk krajowych i lokalnych w hali wystawienniczej – tak można podsumować Europejski Parlament Wiejski, kolejny wymagający projekt zrealizowany przez Zespół Centrum Kongresowego Targów Kielce!

Europejski Parlament Wiejski to wspólna inicjatywa trzech organizacji społecznych działających na gruncie europejskim. Są to Sojusz Europejskiej Wspólnoty Wiejskiej (The European Rural Community Alliance), PREPARE - Partnerstwo dla obszarów wiejskich Europy (PREPARE - Partnership for Rural Europe), której członkiem jest polskie Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, oraz Europejskie Stowarzyszenie Liderów Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (European LEADER Association for Rural Development ELARD), której członkiem jest Polska Sieć Lokalnych Grup Działania.

W kieleckim ośrodku wystawienniczym spotkali się mieszkańcy wsi, przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego, naukowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele władz krajowych i instytucji Unii Europejskiej. Prawie 400 osób z 39 krajów.

Uczestnicy Europejskiego Parlamentu Wiejskiego wzięli udział w wizytach studyjnych, podczas których poznali tradycyjne świętokrzyskie smaki, zobaczyli bogactwo kulturowe świętokrzyskich miejscowości, zasięgnęli wiedzy o projektach związanych z ochroną środowiska, a także o funkcjonowaniu inteligentnych wiosek. W trakcie warsztatów tematycznych oraz paneli dyskusyjnych omówiono zagadnienia związane z przyszłością Europy, programami politycznymi i ich wpływem na wieś, technologiami i rozwiązaniami cyfrowymi stosowanymi na obszarach wiejskich oraz turystyką wiejską.  W przestrzeni kieleckiego ośrodka wystawienniczego nie zabrakło także świętokrzyskich akcentów: zdjęcia Piotra Michalca z Kadry na Luzie, zdjęcia Szymona Pawlaka z Okiem Drona udostępnionej przez Geopark Świętokrzyski, a także wystawa "Portret zapomnianej prowincji kieleckiej" z Muzeum Wsi Kieleckiej. W trakcie wydarzenia wybrzmiewała również ludowa muzyka w wykonaniu zespołu ludowego Chełmowianie z Rudek i zespołu z Kakonina.

Efektem działań i prac w ramach Europejskiego Parlamentu Wiejskiego było opracowanie Deklaracji Mieszkańców Wsi, która jest wezwaniem do mobilizacji sił i zasobów, do skoncentrowania realizowanych programów na obszarach i społecznościach wiejskich w obliczu problemów, jakimi są wojna, inflacja, kryzys ekonomiczny, susze, czy zmiany klimatu.