642m0733-20240611-TK-Ksztalcenie-Ustawiczne-konferencja.jpg
Dyskusje o nowoczesnych technologiach w edukacji.

Jak uczyć i uczyć się w dobie nowoczesnych technologii? Tego dowiedzieli się uczestnicy I Świętokrzyskiego Forum Edukacji Ustawicznej

12 czerwca 2024
Spotkanie poświęcone kształceniu ustawicznemu organizowane wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach przyciągnęło do Centrum Kongresowego Targów Kielce ekspertów z dziedziny nowoczesnych technologii i edukacji, przedstawicieli placówek oświatowych oraz przedsiębiorców. Była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i dyskusji na temat przyszłości edukacji w kontekście dynamicznie rozwijających się technologii.

Tematem przewodnim I Świętokrzyskiego Forum Edukacji Ustawicznej była sztuczna inteligencja i jej wpływ na dzisiejszą edukację. Prelegenci szczegółowo omówili, jak nowoczesne technologie wspierają proces edukacyjny dzieci, młodzieży i dorosłych. Podczas licznych wykładów i paneli dyskusyjnych, uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się, jak AI zmienia metody nauczania oraz jakie narzędzia są wykorzystywane w nowoczesnych systemach edukacyjnych. Jednym z kluczowych zagadnień poruszanych na forum były korzyści płynące z wykorzystania sztucznej inteligencji w edukacji, takie jak personalizacja procesu nauczania, dostęp do zaawansowanych narzędzi analitycznych oraz możliwość tworzenia interaktywnych i angażujących materiałów dydaktycznych. Eksperci podkreślali, że AI może znacznie zwiększyć efektywność nauczania, dostosowując tempo i styl nauki do indywidualnych potrzeb uczniów. Nie zabrakło również dyskusji na temat wyzwań i zagrożeń związanych z implementacją AI w edukacji. Uczestnicy forum zwracali uwagę na kwestie etyczne, takie jak ochrona prywatności danych uczniów oraz potencjalne zagrożenia związane z automatyzacją procesu edukacyjnego. Zgodnie podkreślano, że kluczowe jest znalezienie równowagi pomiędzy wykorzystaniem nowoczesnych technologii a zachowaniem humanistycznego podejścia do nauczania.

I Świętokrzyskie Forum Edukacji Ustawicznej było również miejscem, gdzie poruszono kwestie przyszłości edukacji formalnej i nieformalnej oraz kształcenia kadr dla kluczowych branż w regionie świętokrzyskim. Organizatorzy podkreślili, że wydarzenie to ma na celu stworzenie platformy współpracy dla różnych instytucji i placówek, co przyczyni się do wypracowania spójnych mechanizmów wspierających rozwój edukacji w regionie. Uczestnicy forum mieli także okazję zapoznać się z różnorodnymi nowoczesnymi technologiami prezentowanymi na targach, co umożliwiło im lepsze zrozumienie praktycznych zastosowań AI w edukacji.

Wydarzenie odbyło się w ramach projektu „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”, który jest częścią Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Organizatorzy już teraz zapowiadają kolejne edycje forum, które mają stać się cyklicznymi spotkaniami, poruszającymi istotne kwestie edukacyjne i wspierającymi rozwój edukacji na każdym jej poziomie.