obrazek.jpg

Deklaracja o współpracy w celu utworzenia Klastra Metrologicznego podpisana

06 kwietnia 2022
Główny Urząd Miar jako wiodąca instytucja w krajowym systemie miar aktywnie angażuje się we współpracę zarówno z otoczeniem naukowym, jak i gospodarczym. Wzmocniona integracja środowisk zajmujących się metrologią ma bezpośredni wpływ na wyznaczanie dalszych kierunków badań i rozwoju.

Kongres „Metrologia – szansa i wyzwanie przyszłości” organizowany w Centrum Kongresowym Targów Kielce ma być platformą współpracy teoretyków i praktyków reprezentujących zarówno obszar nauki, jak i przemysłu. Podczas spotkania aż 32 podmioty podpisały deklarację o współpracy w celu utworzenia Klastra Metrologicznego – mającego wspierać szeroko pojętą innowacyjność oraz tworzenie nowoczesnych rozwiązań w sektorze metrologii dla polskiego przemysłu.

Wśród prelegentów kongresu znaleźli się przedstawiciele instytucji naukowych oraz instytucji wsparcia przedsiębiorczości. W drugiej części spotkania odbędzie się debata na temat kapitału społecznego i nowoczesnej aparatury w kreowaniu innowacji metrologicznych.