Ulica Sienkiewicza – reprezentacyjny deptak Kielc

Kielecka "Sienkiewka" (bo tak popularnie nazywają ją Kielczanie) jako główna oś urbanistyczna miasta, stanowi niezaprzeczalną wizytówkę Kielc. Niedawno odnowiona i spektakularnie oświetlona – za dnia kusi sklepowymi witrynami restauracjami, a wieczorem zmienia się w "magiczną aleję". Kielecki deptak to idealne miejsce na relaksacyjny spacer bądź dobrą kawę z dala od miejskiego zgiełku i ulicznego ruchu. Dumnie spoglądający z góry Henryk Sienkiewicz zwieńcza wędrówkę pytaniem: Quo vadis? Inspiruje do zaplanowania kolejnych punktów zwiedzania.

Pałac Biskupów Krakowskich

Najwspanialsza i najlepiej zachowana rezydencja z epoki Wazów w Polsce. Znajdują się tu oryginalne wnętrza z XVII i XVIII w. z unikatowymi elementami wystroju architektonicznego: stropami ramowymi z obrazami z warsztatu Tomasza Dolabelli, polichromowanymi stropami belkowymi i fryzami podstropowymi, marmurowymi i kamiennymi kominkami, portalami i fragmentami posadzek. W apartamentach mieszkalnych i gościnnych wyeksponowano wyroby rzemiosła artystycznego: tkaniny (m.in. tapiserie flamandzkie i francuskie), meble (np. gdańskie szafy i prasę do obrusów, zestaw renesansowych mebli włoskich). Ekspozycję uzupełnia XVII-wieczne malarstwo francuskie, włoskie i polskie.

Od zachodniej strony pałacu w 2003 r. utworzony został renesansowy ogród, nawiązujący do wzorów włoskich. Trawnikowe kwatery od strony pałacu mają geometryczny rysunek wycięty w darni. Kwatery wypełniono białym i czerwonym żwirem z peoniami w narożach. Kolejne dwie kwatery tworzą nasadzenia formowanego bukszpanu z kwiatami sezonowymi: tulipanami, narcyzami, bratkami. Ozdobny ogród otoczono sadem jabłoniowym ujętym w cztery kwatery i zamkniętym alejami grabowymi.

Ponadto w Pałacu można zobaczyć Sanktuarium Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz kolekcję militariów wschodnich i europejskich.

Amfiteatr Kadzielnia

Kolejnym ciekawym punktem na kieleckiej mapie "miejsc wartych odwiedzenia" jest Amfiteatr Kadzielnia. Znajduje się w południowej części wyrobiska Kadzielnia, po południowo-wschodniej stronie rezerwatu geologicznego o tej samej nazwie. Eksploatacja w kamieniołomie trwała do początku lat 60-tych, a historia wydobycia surowca na potrzeby przemysłu wapienniczego sięga przeszło 200 lat. Jednym z kluczowych etapów stopniowej rekultywacji i zagospodarowania dawnego kamieniołomu było utworzenie rezerwatu Kadzielnia oraz budowa amfiteatru. W 2008 roku zainicjowano projekt przebudowy Amfiteatru Kadzielnia, który zakończył się ostatecznie w 2010 roku. Zmodernizowany Amfiteatr stał się nowoczesnym obiektem dostosowanym do potrzeb współczesnych widowisk artystycznych i festiwali.

Atrakcje regionu

Chęciny

Historia zamku królewskiego w Chęcinach sięga przełomu XIII i XIV wieku. Jedna z najciekawszych atrakcji regionu i jednocześnie symbol Chęcin. Wieża widokowa zamku umożliwia podziwianie cudownych krajobrazów Gór Świętokrzyskich.

Ze wsparciem środków Unii Europejskiej w latach 2013-2015 na Zamku przeprowadzono prace rewitalizacyjne. Obecnie zwiedzającym udostępniono wewnętrzną cześć warowni, skarbiec zamkowy oraz dwie wieże z których można podziwiać panoramę województwa świętokrzyskiego. Odbudowany został także trakt królewski.

Wśród atrakcji Chęcin na zwiedzających czekają jeszcze:

  • Podziemia,
  • Kaplica Św. Leonarda,
  • Podzamcze Chęcińskie.

 

Tokarnia

Skansen, czyli Park Etnograficzny Muzeum Wsi Kieleckiej jest położony we wsi Tokarnia koło Chęcin. Jego teren obejmuje siedemdziesięciohektarowe wzniesienie na zakolu rzeki Czarnej Nidy. Ukształtowanie terenu, na którym zlokalizowany jest skansen należy do bardzo urozmaiconych fizjograficznie. Doskonale odzwierciedla to różnorodność regionów Kielecczyzny. Znajdują się w nim ocalone, najciekawsze i najcenniejsze zabytki tradycyjnej wiejskiej architektury. Ekspozycja dąży do zachowania lub odtworzenia kształtu, klimatu i życia ginącej już bezpowrotnie wsi z dawnych lat.

 

Święty Krzyż i jego walory

Jan Długosz, w "Kronikach sławnego Królestwa Polskiego" napisał, że Łysa Góra jest obok Kalwarii i Wawelu najznamienitszą górą w Polsce, nie dzięki wspaniałym widokom, ale dzięki stojącemu na szczycie klasztorowi. Góra zwana także Łyścem lub Świętym Krzyżem liczy 595m n. p.m. stanowi drugie co do wysokości wzniesienie Gór Świętokrzyskich. Najstarsze wzmianki o znajdującym się klasztorze Benedyktynów pochodzą z XIII- wiecznej "Kroniki wielkopolskiej". Cennymi zabytkami są tutaj także kościół Trójcy Świętej i Podwyższenia Krzyża Świętego, kaplica Oleśnickich. W zachodnim skrzydle dawnego opactwa mieści się Muzeum Przyrodniczo – Leśne Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Jego ekspozycja obejmuje kilka działów prezentujących przyrodę nieożywioną, florę i faunę rezerwatu. Na Święty Krzyż można dotrzeć Drogą Królewską, którą prowadzi niebieski szlak turystyczny od Nowej Słupi .Przy trakcie znajduje się grota Matki Boskiej, drewniana kapliczka Dąbrówki i fragmenty pogańskiego wału kultowego.

 

Jaskinia Raj

Jaskinia Raj jest uważana za najpiękniejszą jaskinię w Polsce. Jej nazwa - Raj jest przeciwieństwem znajdującej się w pobliżu wcześniej odkrytej, ubogiej jaskini, zwanej Piekło. Bogactwo i uroda jaskini polega na tym, że znajdują się w niej nacieki skalne o różnorodnych, niezwykłych kształtach. Zwisające ze stropu sople to stalaktyty, natomiast sople wyrastające z dna ku górze to stalagmity.

Draperie na ścianach jaskini Raj są także naciekami tworzącymi oryginalne wzory. Robią one ogromne wrażenie na zwiedzających.

Wyjątkowa jaskinia Raj została przypadkowo odkryta w roku 1963 przez mieszkańców okolicznych wsi. Dwa lata później, aby zabezpieczyć jaskinię przed zniszczeniami jej wejście zamknięto kratą. W jaskini przeprowadzono badania podczas których znaleziono ślady obecności człowieka sprzed 50-60 tysięcy lat oraz szkielety takich zwierząt jak niedźwiedź, żubr, mamut czy piżmowół. W roku 1972 jaskinię udostępniono publicznie dla turystów.

Jaskinia Raj jest otwarta dla zwiedzających w okresie od stycznia do listopada, w godzinach od 10.00 do 17.00, z wyjątkiem poniedziałków. Można ją podziwiać jedynie pod opieką przewodnika w grupach maksymalnie 15 - osobowych.

 

Oblęgorek - Muzeum Henryka Sienkiewicza

Oblęgorek – dar narodu. W jubileusz 25-lecia pracy pisarskiej, w 1900 roku majątek ziemski Oblęgorek oddano w ręce Henryka Sienkiewicza. Wbrew intencjom ofiarodawców był dla mieszkającego na stałe w Warszawie pisarza tylko letnią rezydencją, gdzie w chwilach wytchnienia gromadził najbliższą rodzinę i przyjaciół. W siedzibie najsławniejszego właściciela Oblęgorka od 1958 roku mieści się muzeum, które powstało dzięki darowiźnie dzieci pisarza – Jadwidze Korniłowicz i Henrykowi Józefowi Sienkiewiczowi.
Wirtualny spacer

 

Nagłowice - Muzeum Mikołaja Reja

Muzeum Mikołaja Reja obrazuje związki pisarza z Nagłowicami i znaczenie jego twórczości zarówno dla piśmiennictwa, jak i całej kultury polskiej. Jest tu wystawa reprodukcji przedstawiających życie i dorobek pisarski Mikołaja Reja. Na drzeworytach umieszczono fragmenty dzieł pisarza i zapisy z jego życiorysu. W gablotach znajdują się ciekawe teksty w kopiach rękopisów - jest to m. in. "Zeznanie podatkowe" i "List do sąsiada".
Sprawdź sam

 

Jędrzejów - Muzeum Zegarów

Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie powstało w wyniku przekazania Państwu kolekcji zegarów słonecznych, przyrządów astronomicznych oraz biblioteki starodruków przez rodzinę Przypkowskich.  3 lutego 1962 roku rodzina Przypkowskich przekazała swe zbiory Państwu. Powstało wówczas Państwowe Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie, zaś utworzenie poszczególnych działów tego muzeum zostało podyktowane różnorodnymi zainteresowaniami Przypkowskich.
Wirtualny spacer po Muzeum

 

Bodzentyn – Zamek

Na początku XIV wieku biskup krakowski Bodzanta opuścił miejscowość Tarczek będącą dotąd jedyną siedzibą biskupów krakowskich na ziemi świętokrzyskiej i zbudował drewniany dwór na wzniesieniu nad rzeką Psarką. Zamek był przebudowywany kilkukrotnie. Znaczenie zamku w Bodzentynie zaczęło maleć po 1642 roku, czyli od czasu ukończenia budowy, na polecenie biskupa Jakuba Zadzika, nowego pałacu biskupów w Kielcach. W 1789 r. Sejm Czteroletni zadecydował o upaństwowieniu biskupich dóbr. Zamek przekształcono na spichlerz i szpital wojskowy. W 1814 r. budowlę ostatecznie opuszczono. Zamek stał się głównie źródłem darmowego budulca dla okolicznej ludności co doprowadziło go do ruiny. Dopiero w 1902 r. obiekt poddano ochronie. Nie powrócił on nigdy do dawnej świetności. Obecnie mury zabezpieczono, jako trwałą ruinę.

 

Św. Katarzyna – szlak

Święta Katarzyna to miejscowość leżąca na skraju Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Znajduje się tu kościół i klasztor zbudowany w XV wieku, przebudowany w następnych stuleciach. W kościele jest figura św. Katarzyny, która dała nazwę miejscowości. Przy szlaku na Łysicę stoi drewniana kapliczka św. Franciszka usytuowana przy źródełku ujętym w kamienne, wielostopniowe obramowanie. Woda w źródełku jest lekko zmineralizowana, a przez okoliczną ludność uważana za leczniczą. W Świętej Katarzynie w 1910 roku powstało pierwsze w Górach Świętokrzyskich schronisko turystyczne. To w Świętej Katarzynie rozpoczyna się jedna z piękniejszych tras, biegnącą w sercu regionu, szlak główny wzdłuż Pasma Łysogórskiego: Święta Katarzyna – Łysica - przełęcz św. Mikołaja - Bieliny - Święty Krzyż, szlak koloru czerwonego.

 

Ujazd - Zamek Krzyżtopór

Zamek, którego koncepcją Krzysztof Ossoliński zainspirował się prawdopodobnie w czasie pobytu we Włoszech, był budowany kilkanaście lat. Jest to budowla, która łączy ze sobą funkcje pałacu umieszczonego wewnątrz murów obronnych, a więc obiekt ten był też jednocześnie zamkiem. O przepychu pałacu krążyły legendy takie jak ta, że w sali w wieży sufit był cały ze szkła i pełnił jednocześnie funkcję akwarium, w którym pływały egzotyczne ryby. Albo że w stajniach konie jadły z marmurowych żłobów, nad którymi wisiały kryształowe lustra. Zamek robił wrażenie na każdym, kto choćby na niego spojrzał, nie mówiąc już o gościach, podziwiających go z wewnątrz.

 

Sandomierz

Miasto o tysiącletniej historii. Sandomierz to żywy świadek historii i kultury naszego Państwa i Narodu. Po powstaniu państwa polskiego Sandomierz – obok Krakowa i Wrocławia – pełnił funkcję sedes regni principales, czyli był główną siedzibą władcy. Zespół urbanistyczno-architektoniczno-krajobrazowy Sandomierza należy do trwałego dziedzictwa zarówno narodowej, jak i europejskiej kultury. Na stosunkowo niewielkiej powierzchni sandomierskiego Starego Miasta znajduje się ponad 120 zabytków wszystkich stylów i epok. Do najważniejszych instytucji kultury działających w Sandomierzu należy zaliczyć: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, Muzeum Diecezjalne, Biuro Wystaw Artystycznych, Sandomierskie Centrum Kultury, Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Dom Pracy Twórczej.
Więcej o Sandomierzu

 

Wąchock - Klasztor Cystersów

Został zbudowany na przełomie XII i XIII wieku. Jest jednym z najpiękniejszych przykładów architektury romańskiej Polsce. Fundatorem opactwa był w 1179 roku biskup krakowski Gedeon (Gedko). Budowniczym opactwa był Simon, z pochodzenia Włoch. Klasztor dwukrotnie niszczyły najazdy tatarskie. Dzięki sile woli i wytężonej pracy zakonnicy powoli przywracali go do dawnej świetności.
Relacje z wydarzeń odbywających się w Klasztorze Cystersów

 

Sielpia - Zalew, rekreacja

Miejscowość letniskowa, położona wśród lasów, nad malowniczym zalewem rzeki Czarnej w gminie Końskie. Ulubione miejsce dla grzybiarzy, wędkarzy i amatorów jazdy konnej. Czyste powietrze, doskonałe na schorzenia górnych dróg oddechowych oraz 60-hektarowy zbiornik wodny. 

Kultura

Kiedy po pracy w Centrum Kongresowym Targów Kielce szuka się innej rzeczywistości – gdzie biznesowe spotkania i rozmowy zastąpi muzyka, sztuka, poezja czy magia obrazu, warto w swoim kalendarzu zapisać adresy kieleckich ośrodków kulturalnych.

Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

Jedna z najstarszych scen teatralnych w Polsce – istnieje od 1879 r. Siedziba teatru, to od początku po dziś dzień, zabytkowa kamienica przy najbardziej znanej ulicy Kielc, Sienkiewicza (nr 32). Wokół tego miejsca osnuta jest legenda o romantycznej miłości...

Przy wejściu do Teatru wisi motto Tadeusza Kantora: "Do teatru nie wchodzi się bezkarnie".

Wejdź i sprawdź co teatr zagra dziś dla Ciebie: http://www.teatr-zeromskiego.com.pl/repertuar

Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga

Repertuar klasyczny, nowoczesny, a czasem estradowy; muzyka symfoniczna i kameralna. Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga gra najsłynniejsze dzieła, ale również wyszukuje te mniej znane.

Z Orkiestrą współpracowało wielu wybitnych dyrygentów, m. in. Jacek Kaspszyk, Kazimierz Kord, Jerzy Maksymiuk, Marek Pijarowski, Tadeusz Strugała. Występowali tu także tak znani soliści, jak: Jeremy Findlay, Ingrid Fliter, Andrzej Hiolski, Krzysztof Jakowicz, Eugen Indjic, Kevin Kenner, Zofia Kilanowicz, Konstanty A. Kulka, Mischa Maisky, Wiesław Ochman, Piotr Paleczny, Jadwiga Rappé, Wanda Wiłkomirska, Krystian Zimerman i wielu innych.

Zespół, w skład którego wchodzi ok. 80 muzyków, koncertował m. in. w krajach Beneluxu oraz w Niemczech, we Włoszech, na Węgrzech i w Korei Płd. Na swoim koncie artystycznym Orkiestra ma nagrania radiowe, DVD, a także nagrania płytowe, m.in. cykl Album Polski oraz We Are From Here i Muzyka na otwarcie nowej siedziby.

Co dziś zagra dla Ciebie? http://filharmonia.kielce.com.pl/index.html

Kino

Kino jest najbardziej perwersyjną ze sztuk nie daje ci tego, czego pożądasz, ale mówi jak pożądać.

Slavoj Žižek - słoweński socjolog i krytyk kultury

Aktywnie

  • Rowery
  • Wspinaczki
  • Paralotnie
  • Parki linowe
  • Narty