Konferencja „Edukacja na miarę człowieka. Strategie przyszłości szkoły.”

20 grudnia 2021

Konferencja „Edukacja na miarę człowieka. Strategie przyszłości szkoły.”

W przestrzeni otwartej Centrum Kongresowego Targów Kielce spotkają się m.in. dyrektorzy szkółwszystkich poziomów, nauczyciele, pracownicy samorządów lokalnych , rodzice, twórcy narzędzi i pomocy dydaktycznych, którzy zechcąprzedstawić swojepomysły na strategięprzyszłości szkoły. Wspomniane wystąpienia zostaną wykorzystanedo stworzenia mapy trendów pedagogicznych we współczesnej szkole.  

Podczas konferencji edukacyjnej „Edukacja na miarę człowieka. Strategie przyszłości szkoły.” zaplanowano kilka spotkań jednocześnie. W obradach plenarnych wezmą udział znamienici goście: prof. Łukasz Turski, Oktawia Gorzeńska, prof. Kazimierz Rykowski, dr hab., prof. UŚMarek Kaczmarzyk, dr Krzysztof Czubaszek. Podczas konferencji zaplanowano również tematyczne panele dyskusyjne. Pierwszy z nich dot. będzie znaczenia nauk humanistycznych w szkole przyszłości. Spotkanie poprowadzi dr Agnieszka Zaremba.W drugim panelu dyskusyjnym omówione zostaną m.in. przestrzenie edukacji czy stanowisko szkoływobec zagrożeńzdrowia, zmian klimatycznych i działańna rzecz zrównoważonego rozwoju. W ostatnim ze spotkań poruszone zostaną tematy związane z naukami ścisłymi oraz wpływem sztucznej inteligencji na przyszłą edukację.

Udział w zaplanowanych grach planszowych i warsztatach będzie okazją do podsumowań i wniosków natemat strategii przyszłości szkoły.

W Domu Praczki w Kielcach w ramach wydarzenia zaplanowano wieczorne spotkania autorskie i wywiady z wybitnymi aktywistami działańna rzecz holistycznej edukacji oraz zrównoważonego rozwoju.

Organizatorami Konferencji sąFundacja im. Jerzego Zaremby oraz Fundacja Bezpieczne Gniazdo – Safe Nest przy wsparciu Zespołu Szkółim. Juliusza Verne’a w Kielcach.