Tematyczne spotkanie branżowe

22 pażdziernika 2021

Tematyczne spotkanie branżowe

Spotkanie oficjalnie otworzył Wojciech Nita – Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja Oddział w Skarżysku-Kamiennej: - Oficjalnie mam zaszczyt otworzyć II Forum Energetyczne zorganizowane przez Oddział Skarżysko Kamienna. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za przyjęcie naszego zaproszenia i przybycie na dzisiejsze spotkanie. Chcielibyśmy Państwu dzisiaj zaprezentować podstawowe cele i zadania obowiązujące nas jako oddziału, jako spółki, jako operatora systemu dystrybucyjnego. Zapraszam do obejrzenia i wysłuchania prezentacji, do dyskusji na prezentowane tematy oraz dyskusji w zakresie wzajemnej współpracy, w obszarze prowadzonych przez nas działań i zadań inwestycyjnych. Życzę owocnych obrad.

Pierwszą część spotkania poświęcono omówieniu charakterystyki operatora systemu dystrybucyjnego, najważniejszych inwestycji na terenie lokalnym planowanych w najbliższych latach oraz przedstawieniu wpływu jednostek wytwórczych i prosumenckich na sieć dystrybucyjną.

O tym jak postępować w przypadku wystąpienia masowych awarii sieciowych, jakie są obowiązki operatora systemu dystrybucyjnego w zakresie eksploatacji sieci elektroenergetycznej oraz jakie regulacje tytułów prawnych do gruntów obowiązują w procesie inwestycyjnym prowadzonym przez PGE Dystrybucja S.A. – tego wszystkiego można było dowiedzieć się podczas drugiej części forum.

Oprócz pogłębienia specjalistycznej wiedzy, branżowe forum to również okazja do nawiązania wartościowych kontaktów.