Związek Harcerstwa Polskiego w Centrum Kongresowym Targów Kielce

3 pażdziernika 2021

Związek Harcerstwa Polskiego w Centrum Kongresowym Targów Kielce

Konferencja rozpoczęła się 3 października br. od serii krótkich wykładów dotyczących zmian w organizacji wynikających z pandemii oraz zmian związanych z uchwałą dotyczącą Systemu Instrumentów Metodycznych.

Po części teoretycznej miały miejsce warsztaty w podgrupach poświęcone m.in. motywowaniu kadr oraz specjalnościom w Chorągwi.

Podczas dodatkowej sesji plenarnej wyciągnięto wnioski z prac grup warsztatowych i zaprezentowano opracowane propozycje programowe.

Uczestnikami wydarzenia byli instruktorzy ZHP z terenu Chorągwi Kieleckiej ZHP.

Więcej informacji na stronie Chorągwi Kieleckiej ZHP