Wigilijna uroczystość, podziękowania i dzielenie się opłatkiem

12 grudnia 2019

Wigilijna uroczystość, podziękowania i dzielenie się opłatkiem

Nadchodzącym Świętom Bożego Narodzenia towarzyszy niepowtarzalna, magiczna atmosfera, wzajemna życzliwość i radość. Taki właśnie charakter miało spotkanie zorganizowane przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki dla przedstawicieli środowisk kombatanckich oraz działaczy opozycji antykomunistycznej z naszego regionu. Z zaproszonymi gośćmi spotkał się wojewoda Zbigniew Koniusz, który podziękował za dotychczasową działalność oraz złożył obecnym świąteczne życzenia.

– Jesteśmy wszyscy bardzo wdzięczni za Państwa postawę. Dziękuję za trud, jaki wnieśliście w swym życiu, aby nasza Polska zaistniała i była tak piękną, jak jest w tej chwili. Życzę, aby Wasze dzieci i wnuki były dumne z tego, kogo mają w swych domach – bo mają skarby nieocenione. Życzę Państwu zdrowych, radosnych, bardzo uduchowionych świąt – mówił Zbigniew Koniusz.

Wśród zaproszonych gości pojawił się również senator Krzysztof Słoń oraz przedstawiciele wojska i służb mundurowych. Ukoronowaniem wigilijnego spotkania był występ chóru „Żołnierskie Echa”.

Źródło zdjęć: https://www.kielce.uw.gov.pl/