W Centrum Kongresowym Targów Kielce podsumowano projekt dotyczący bezpieczeństwa

11 grudnia 2019

W Centrum Kongresowym Targów Kielce podsumowano projekt dotyczący bezpieczeństwa

Celem inicjatywy jest ograniczanie przestępczości i aspołecznych zachowań. Projekt „Akademia Bezpieczeństwa III – edukacja dla bezpieczeństwa placówek oświatowych i kobiet w województwie świętokrzyskim” zakładał realizację szkoleń, warsztatów i prelekcji dotyczących bezpieczeństwa w 24 placówkach oświatowych na terenie województwa świętokrzyskiego. W ramach projektu odbyły się warsztaty profilaktyczne skierowane zarówno do uczniów, ich rodziców, jak również do nauczycieli. Dodatkowo przeprowadzono m.in. wizyty edukacyjne w Areszcie Śledczym, konsultacje psychologiczne oraz konkursy multimedialne dla uczniów.

- Bezpieczeństwo jest dobrem wszystkich, ale żeby to dobro było na najwyższym poziomie, muszą się w to włączyć różne instytucje. Odbiorcami podejmowanych działań są różne grupy wiekowe: od przedszkolaków do seniorów. Są one niezbędne i z pewnością przyniosą oczekiwany efekt, co będzie procentować w przyszłości – mówił Inspektor Artur Bielecki, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach.

- Kwestia bezpieczeństwa zajmuje istotne miejsce w polityce społecznej państwa. Myślę, że cele projektu zostały zrealizowane, dzięki różnorodnym warsztatom profilaktycznym z zakresu bezpieczeństwa. Uczestnicy zostali uświadomieni oraz uwrażliwieni na istnienie potencjalnych zagrożeń, których wystąpienie może wywoływać tragiczne konsekwencje  - podkreślał Michał Warszawski, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego.

Podczas podsumowania omówiono podjęte w ramach projektu działania oraz wręczono certyfikaty bezpieczeństwa i nagrody dla uczniów, którzy wzięli udział w konkursie. W ramach projektu powstał również film profilaktyczny z zakresu procedur działania w sytuacjach kryzysowych w ruchu drogowy.

Partnerami projektu są:

  • Świętokrzyska Policja,
  • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach,
  • Służba Więzienna - Areszt Śledczy w Kielcach,
  • Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach,
  • Straż Miejska w Kielcach, Europejskie Centrum Bezpieczeństwa
  • "Ad Vocem" Koło Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania UJK w Kielcach.

Projekt realizowany był od października do grudnia 2019, w ramach rządowego programu przeciwdziałania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" im. W. Stasiaka na lata 2018-2020.