Posiedzenie zarządu Związku Miast Polskich w Targach Kielce

15 listopada 2019

Posiedzenie zarządu Związku Miast Polskich w Targach Kielce

Związek Miast Polskich reprezentuje interesy dużych i małych miast, wspiera samorządność lokalną i dąży do lepszego rozwoju miast polskich. Organizacja zrzesza 321 miast. W skład zarządu wchodzą prezydenci i burmistrzowie z 25 ośrodków miejskich.  

W piątek, 15 listopada podczas Kongresu Polityki Miejskiej odbyło się posiedzenie zarządu Związku Miast Polskich, które spotyka się raz na miesiącu w różnych miastach członkowskich.

- Przedstawiciele organizacji debatują nad projektami ustaw, które są ważne dla samorządów oraz programów dot. m.in. turystyki i finansów. Ważnym punktem spotkania będzie dyskusja na temat priorytetów legislacyjnych dla nowej kadencji parlamentu – podkreślała rzecznik Związku Miast Polskich, Joanna Proniewicz.

Część przedstawicieli zarządu wzięła udział również w Kongresie Polityki Miejskiej, gdzie mogła poszerzyć wiedzę na temat aktualnych tendencji dot. takich dziedzin jak transport, mieszkalnictwo czy planowanie przestrzenne. Ogromna liczba uczestników stworzyła możliwość wymiany doświadczeń między miastami.

Więcej o wydarzeniu na stronie Kongresu Polityki Miejskiej