Kongres Polityki Miejskiej w Kielcach

14 listopada 2019

Kongres Polityki Miejskiej w Kielcach

Od 14 do 16 listopada odbywa się wydarzenie organizowane w ramach Krajowego Forum Miejskiego – Kongres Polityki Miejskiej. Jest to platforma dialogu pomiędzy rządem, samorządami, środowiskami akademickimi i eksperckimi oraz pozarządowymi i biznesowymi.  

W sesji otwierającej wzięli udział: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju – Małgorzata Jarosińska - JedynakSekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska – Sławomir Mazurek, Prezydent Miasta Kielce – Bogdan Wenta oraz Dyrektor Instytutu Miast i Regionów – Wojciech Jarczewski.

- Wskaźniki pokazują, że w miastach żyje ponad 50% światowej populacji, a liczba ludności miast na świecie w ciągu 10-20 lat przekroczy 70%. Dynamika zachodzących w miastach zmian coraz silniej odzwierciedla się w kierunkach rozwoju polityk miejskich podejmowanych na całym świecie. Wiem, że dzisiejsze spotkanie będzie okazją do dyskusji nad kwestiami przyszłości polityki miejskiej w Polsce w wymiarze lokalnym, regionalnym, międzynarodowym, europejskim. Wierzę, że będzie stanowić punkt wyjścia do rozwoju polityki odzwierciedlającej zmieniające się trendy rozwoju miast w wymiarze krajowym i globalnym - mówiła Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju - Małgorzata Jarosińska - Jedynak.

- Witam wszystkich w Kielcach. Dziękuję za możliwość współorganizowania i partnerstwa tego wydarzenia w obiektach Targów Kielce.  Cieszę się, że podczas Kongresu poruszane będą zagadnienia przestrzeni miejskiej, celów zrównoważonego rozwoju, nowoczesne technologie, transport, środowisko. Jak wykorzystywać przestrzeń miejską dla mieszkańców, dla biznesu oraz dla turystyki - podkreślał Prezydent Miasta Kielce – Bogdan Wenta.

Program kongresu jest bardzo różnorodny. Główne sesje tematyczne poświęcone są takim zagadnieniom jak: transport i mobilność, kształtowanie przestrzeni, mieszkalnictwo, środowisko i adaptacja do zmian klimatu. Uczestnicy spotkania mogą zobaczyć miejskie inspiracje i prezentacje najlepszych praktyk oraz wziąć udział w sesjach kalejdoskopowych.

Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną również projekty dotyczące idei smart city oraz zagadnienia dot. systemowej transformacji miast w kierunku miast inteligentnych.

Przedsięwzięcie jest organizowane przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów wraz z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju.