II Konferencja Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników w Centrum Kongresowym Targów Kielce

25 marca 2019

II Konferencja Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników w Centrum Kongresowym Targów Kielce

Wykładowcy  zaprezentują krótkie nagrania video powszechnych i rzadziej wykonywanych procedur, z autorską propozycją postępowania okołozabiegowego. Podjęte zostaną starania  dokładnego opisania przedstawianych zabiegów.

W trakcie konferencji będziecie uczestnicy będą mieli unikalną okazję wspólnie przedyskutować i wpłynąć na ostateczny kształt opisu poszczególnych zabiegów. 

Program wydarzenia dostępny tutaj.

 

Kierownicy naukowi konferencji:

prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś – Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Kierownik I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii WUM, Konsultant krajowy w dziedzinie perinatologii, Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników 

prof. dr hab. n. med. Piotr Laudański - Kierownik Kliniki Perinatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Vice Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników 

dr hab. n. med., prof. UJK Wojciech Rokita - Kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników 

prof. dr hab. n. med. Robert Spaczyński - Klinika Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Konsultant krajowy w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, Vice Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników