Świętokrzyski Kongres Zawodowy w Targach Kielce

20 marca 2019

Świętokrzyski Kongres Zawodowy w Targach Kielce

Wiceminister Marzena Machałek podkreśliła, że konieczność zmian w systemie kształcenia zawodowego jest podyktowana potrzebami współczesnej gospodarki: - Dziś problemem rynku pracy nie jest bezrobocie, ale dobrze wykwalifikowani pracownicy. Musimy przygotować kadry na potrzeby nowoczesnej gospodarki. Zostało to zapisane wprost w „Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.

Wiceminister zaznaczyła, że wprowadzane zmiany mają mocno powiązać pracodawcę ze szkolnictwem zawodowym. Dzięki temu uczniowie nie tylko zdobędą praktyczne umiejętności. Nowy system umożliwi również dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Zdaniem wiceszefowej MEN potrzebna jest zmiana sposobu postrzegania kształcenia zawodowego oraz promowanie możliwości rozwoju, jakie dają szkoły branżowe i technika: - W Polsce nie jest za mało uczniów w kształceniu zawodowym. Trzeba po prostu mierzyć się ze stereotypami. Tworzymy szkoły, które dają dobry zawód, ale niczego nie zamykają.

Regionalnemu Kongresowi Zawodowemu towarzyszyła Giełda Szkół i Uczelni, podczas której placówki z regionu prezentowały swoją ofertę edukacyjną i kierunki kształcenia.

W kongresie uczestniczyli także: Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik, Wicestarosta Kielecki Tomasz Pleban, a także Poseł na Sejm RP Andrzej Kryj, członek Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

Podczas wizyty w województwie świętokrzyskim wiceminister odwiedziła Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie. Placówka jest jedną z największych i najstarszych szkół w regionie, która prowadzi kształcenie w zawodach. Szkoła posiada Centrum Kształcenia Praktycznego w którym znajdują się nowoczesne warsztaty i pracownie (m.in. samochodowa, budowlana, obrabiarek CNC). Placówka stale współpracuje z Politechniką Świętokrzyską oraz lokalnymi przedsiębiorcami.

Stałym punktem Regionalnych Kongresów Zawodowych są również rozmowy z organizacjami rzemieślniczymi. Podczas spotkania w Izbie Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach wiceminister edukacji dyskutowała z przedstawicielami rzemiosła m.in. o podwyżkach wynagrodzeń dla młodocianych pracowników, współpracy szkół branżowych z przedsiębiorcami oraz promocji kształcenia zawodowego.