Forum Rozwoju Przedsiębiorczości w Centrum Kongresowym Targów Kielce

17 grudnia 2018

Forum Rozwoju Przedsiębiorczości w Centrum Kongresowym Targów Kielce

Goście Forum Rozwoju Przedsiębiorczości 17 grudnia 2018 w Centrum Kongresowym Targów Kielce, wzięli udział w wykładach na temat:

  • głównych założenia realizacji projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój Małych Średnich Przedsiębiorstw w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”

    oraz
     
  • wspierania innowacyjności i przedsiębiorczości w regionach doganiających. 
W programie znalazł się również panel ekspercki – Rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności oraz priorytety nowej perspektywy finansowej, w którym udział wzięli: Grzegorz Orawiec – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Wolfgang Munch – Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej, Łukasz Marć - Ekspert Banku Światowego, przedstawiciel IOB – Karol Kaczmarski , Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, przedstawiciel przedsiębiorców - Marek Banasik, P.P.H. POLFOL.
 
Wśród gości są także: Renata Janik Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskieg, Wolfgang Munch, a także Anna Krupka Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.
 
Organizatorem wydarzenia są: Departament Polityki Regionalnej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego