Międzynarodowa konferencja lokalnych grup działania w Centrum Kongresowym Targi Kielce

25 września 2018

Międzynarodowa konferencja lokalnych grup działania w Centrum Kongresowym Targi Kielce

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji Petera Toth z ENRD Contact Point w Brukseli, dotyczącej roli Europejskiej Sieci Oszarów Wiejskich, jak również wsparcia lokalnych grup działania w poszukiwaniu partnerów.

Magdalena Mach z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprezentowała zagranicznym grupom zasady wdrażania projektów współpracy obowiązujące w Polsce. Wywołani przez prowadzącego konferencję Ryszarda Kamińskiego – Prezesa Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich – reprezentanci lgd z Finlandii, Portugali i Rumuni przedstawili na jakim etapie wdrażania są projekty współpracy w ich krajach. 


Danuta Kucińska, Barbara Kawa, Katarzyna Jórga i Ireneusz Kamiński opowiedzieli o swoich doświadczeniach w realizowaniu projektów partnerskich, podnoszących jakość życia, promujących wieś jako miejsce gdzie warto mieszkać, wspierających rozwój przedsiębiorczości oraz rozwój społeczno-gospodarczy bazujący na lokalnych zasobach.
W ostatniej części pierwszego dnia zorganizowano warsztaty w czterech grupach, podczas których uczestnicy mogli dyskutować o zakresie wspólnych projektów współpracy. Dużym zainteresowaniem wśród uczestników okazała się propozycja międzynarodowego projektu współpracy przygotowanego przez grupę z Hiszpanii, którego tematem przewodnim będzie dziedzictwo kulinarne. 

Organizatorem konferencji był Piotr Sadłocha – Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej.


Drugiego dnia odbyła się wizyta studyjna w Centrum Kulturowo-Archeologicznym w Nowej Słupi, Osadzie Średniowiecznej w Hucie Szklanej, Zespole Pałacowym w Kurozwękach.