GALA WRĘCZENIA NAGRÓD LAUR MICHAŁA ANIOŁA – KONGRES EDUKACJI PRZYSZŁOŚCI

4 pażdziernika 2018

GALA WRĘCZENIA NAGRÓD LAUR MICHAŁA ANIOŁA – KONGRES EDUKACJI PRZYSZŁOŚCI

Konkurs Laur Michała Anioła jest organizowany jest przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Targi Kielce. Jego celem jest promowanie i upowszechnianie przykładów nowatorskich rozwiązań z dziedziny dydaktyki i technologii wykorzystywanych przez szkoły i placówki oświatowe w kraju. Wydarzenie pierwotnie miało charakter regionalny, jednak jego popularność przyczyniła się do organizacji ogólnopolskiej edycji.

W konkursie Laur Michała Anioła w kategorii Kreatywna i Innowacyjna Szkoła nominowanych zostało 49 szkół i placówek oświatowych z całej Polski. Komisja Konkursu kierowała się regulaminem, przyznając punkty po uwzględnieniu kryteriów takich jak: ludzie z pasją i ich rozwój – kadra pedagogiczna, ICT - technologie informacyjno-komunikacyjne,  instrumentarium dydaktyczne - metody, środki dydaktyczne, organizacja przestrzeni, formy organizacji pracy oraz zaangażowanie społeczności szkolnej w realizację projektów, przedsięwzięć, konkursów.

 

Wyróżnienia w Konkursie Laur Michała Anioła w kategorii Kreatywna i Innowacyjna Szkoła otrzymały szkoły:

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy,

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lipowej,

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie,

Przedszkole nr 240 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie.

 

Do najważniejszego punktu tej części uroczystości należało wręczenie nagród głównych. Tegoroczni nagrodzeni to:

3.Miejsce

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 7, im. Janusza Korczaka w Legionowie

2. Miejsce

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach

1.Miejsce

Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie

 

Pełna lista nominowanych w Konkursie Laur Michała Anioła w kategorii Kreatywna i Innowacyjna Szkoła znajduje się tutaj.

Podczas tegorocznej gali przyznano także na poziomie wojewódzkim. Komisja Konkursowa nagradza aktywnych nauczycieli i propagatorów edukacji z regionu świętokrzyskiego. Tegoroczne nagrody przyznano w dziewięciu kategoriach: instytucje, samorządowcy, przedszkola i zespoły szkolno-przedszkolne, szkoły podstawowe, zespoły szkół, szkoły ponadgimnazjalne, rady pedagogiczne, nauczanie dwujęzyczne. Pełna lista zwycięzców znajduje się tutaj.