Innowacje i technologia dla edukcji w Targach Kielce

3 pażdziernika 2018

Innowacje i technologia dla edukcji w Targach Kielce

Jedno z najważniejszych jesiennych wydarzeń edukacyjnych w kraju trwa w Targach Kielce. Częścią trzeciej edycji Salonu Technologii i Wyposażenia dla Edukacji jest odbywający się po raz pierwszy Kongres Edukacji Przyszłości. Jego celem jest promocja innowacyjności i kreatywności w szkołach oraz placówkach oświatowych, a także podniesienie świadomości kształcenia zawodowego.

Pierwszy dzień Kongresu przebiegnie pod hasłem: Kreatywnie i Innowacyjnie w Edukacji. W kieleckim ośrodku wystawienniczym stworzona została płaszczyzna wymiany doświadczeń dla ekspertów, dydaktyków, pedagogów i praktyków z całej Polski. 

Przez dwa dni w Centrum Kongresowym Targów Kielce odbędzie się ponad 20 merytorycznych wykładów i prezentacji specjalistów  kształcenia z Polski i zza granicy.

Kreatywność i innowacyjność uczniów, kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli to kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019, w które Kongres Edukacji Przyszłości idealnie wpisuje się ze swoją tematyką.

O randze  przedsięwzięcia świadczą udzielone Patronaty Honorowe: 

Ministra Edukacji Narodowej - Anny Zalewskiej,

Marszałka Województwa Świętokrzyskiego - dr Adama Jarubasa,

Wojewody Świętokrzyskiego - Agaty Wojtyszek,

Prezydenta Miasta Kielc - Wojciecha Lubawskiego.