Gala Lider Ekonomii Społecznej w Centrum Kongresowym Targi Kielce

22 września 2018

Gala Lider Ekonomii Społecznej w Centrum Kongresowym Targi Kielce

Przedsięwzięcie skierowane jest do jednostek samorządu terytorialnego, instytucji biznesu, przedsiębiorstw społecznych z województwa świętokrzyskiego, które aktywnie działają w obszarze ekonomii społecznej.

Celem konkursu jest promowanie postaw prospołecznych zgodne z ideą odpowiedzialności społecznej, promowanie i upowszechnianie ekonomii społecznej w regionie oraz propagowanie narzędzi i rozwiązań wspierających włączenie społeczne.

Laureaci zostali wyłonieni w trzech kategoriach:

I. Samorząd prospołeczny - gmina Starachowice,

II. Biznes prospołeczny – Grupa VIVE,

III. Przedsiębiorstwo społeczne – Spółdzielnia Socjalna Tropem Przygody.

Nagrody i wyróżnienia laureatom konkursu wręczali: Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Bernard Antos, sekretarz Województwa Świętokrzyskiego oraz Grzegorz Świercz i Henryk Milcarz, radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Spotkanie uświetnił występ Artura Andrusa.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!