Kielce atrakcyjne dla biznesu

19 kwietnia 2018

Kielce atrakcyjne dla biznesu

Organizatorem konferencji „Kielce atrakcyjne dla biznesu” jest Prezydent Miasta Kielce w partnerstwie z wykonawcami Programu, tj. konsorcjum firm ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku oraz Europejskim Instytutem Marketingu Miejsc – Best Place. Wydarzenie posiada również wsparcie  lokalnych uczelni, instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorstw.

Program konferencji zakłada wystąpienia nt. tworzenia biznesu z pasją w Kielcach, budowania marki firmy w oparciu o związki ze społecznością lokalną, a także nowego wymiaru kształcenia zawodowego. Ponadto w trakcie wydarzenia odbędzie się dyskusja o rozwoju gospodarczym miasta w oparciu o potencjał obecnych przedsiębiorców i przyszłych inwestorów z udziałem m.in. Wojciecha Lubawskiego Prezydenta Miasta Kielce, prof. dra hab. inż. Wiesława Trąmpczyńskiego rektora Politechniki Świętokrzyskiej, prof. zw. dra hab. Jacka Semaniaka rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Andrzeja Mochonia prezesa Zarządu Targów Kielce oraz przedstawicieli kieleckiego biznesu. Podczas konferencji będą również prezentowane  założenia opracowanego w tym roku Programu Wspierania Przedsiębiorczości dla Miasta Kielce. Celem  Programu Wspierania Przedsiębiorczości  jest wskazanie działań, które pozwolą na podwyższenie atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności Kielc w skali kraju oraz rozpoczęcie szerokiej debaty na temat przyszłości oraz głównych kierunków rozwoju gospodarczego miasta.