Jeden zero dla nieba, czyli Targi Kielce świątecznie

21 grudnia 2016

Jeden zero dla nieba, czyli Targi Kielce świątecznie

Już tradycją stają się spektakle świąteczne prezentowane na scenie Targów Kielce w ramach firmowego spotkania opłatkowego. W tym roku historię narodzenia Bożej Dzieciny można było podziwiać z perspektywy NIEBA i PIEKŁA. W rolę aniołów i diabłów wcielili się niezastąpieni pracownicy Targów Kielce

„Gdy Boże Narodzenie się zbliżało, niebo i piekło zawrzało. I dwie narady się odbyły – anielska i diabelska – w jednej chwili” – takimi słowami rozpoczęto sztukę „Jeden zero dla nieba” w reżyserii Barbary Sipy, kierownika Zespołu Public Relations. Teatralne przedstawienie, w którym w  roli Aniołów i Diabłów wyśmienicie odnaleźli się pracownicy Targów Kielce uświetniło spotkanie opłatkowe, w którym wzięli zaproszeni goście: biskup Marian Florczyk, przedstawiciele władz samorządowych, partnerzy Targów Kielce, reprezentanci mediów lokalnych oraz pracownicy i ich rodziny.

W centrum scenicznych wydarzeń znaleźli się Lucyfer (Michał Łysek) poszukujący sposobu jak ściągnąć ludzi na złą drogę i zgasić nadzieję na przyjście Pana oraz Archanioł (Leszek Zajęcki), który z kolei chciał rozpalić w ludziach miłość i obudzić wiarę. Zarówno jeden, jak i drugi mieli obok siebie pomysłowych pomocników. Aniołki (Elżbieta Śniadecka, Dariusz Nowakowski, Mateusz Nowakowski, Urszula Śreniawska, Sebastian Ozga, Iwona Detka, Małgorzata Róg-Giacosa, Max i Angela Giacosa, Anna Wypych, Marlena Baradziej, Barbara Sipa) usilnie próbowały zaradzić smutkom Archanioła. Mimo usilnych starań Diabłów (Wiesław Lipa, Urszula Kołodziejczyk, Mela Dusza, Katarzyna Kulińska, Urszula Wasińska, Paulina Kłoda, Sylwia Kubicka), które sprytnie próbowały ukraść kołyskę Dzieciątka, wszystko jak w bajce skończyło się dobrze. Ponownie niebo wygrało z zakusami piekła.

Goście nagrodzili artystów gromkimi brawami. Podziękowań za taką formę przypomnienia o zbliżającym się Bożym Narodzeniu oraz gratulacji nie szczędził biskup Marian Florczyk. Po łamaniu się opłatkiem i uroczystej kolacji rozpoczęło się wspólne kolędowanie, któremu przewodził Jacek Nowak – dyrektor Wydziału Administracyjno-Technicznego Targów Kielce. Przy akompaniamencie skrzypka Grzegorz Kusztala odśpiewano miedzy innymi „Jezus Malusieńki” oraz  „Oj Maluśki, Maluśki”.

Ten wieczór na pewno na długo zapadnie w pamięci.

(MB)