Diabetolodzy w Centrum Kongresowym Targów Kielce

11 maja 2016

Diabetolodzy w Centrum Kongresowym Targów Kielce

Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego jest corocznym najważniejszym naukowym wydarzeniem dla środowiska diabetologicznego. W zorganizowanym po raz pierwszy w Targach Kielce zjeździe wzięli udział najwybitniejsi wykładowcy ze wszystkich  akademickich ośrodków naukowych, Konsultanci Krajowi  z różnych  dyscyplin medycyny, lekarze diabetolodzy, interniści z całej Polski, a także pielęgniarki oraz edukatorzy w cukrzycy. Podczas zjazdu prezentowane były najważniejsze i najbardziej aktualne doniesienia z obszaru leczenia cukrzycy i opieki diabetologicznej nad pacjentami z cukrzycą. Wykłady i sesje naukowe, które składały się na program Zjazdu prowadzili specjaliści z wiodących klinik i ośrodków diabetologicznych w Polsce.

W Targach Kielce spotkało się blisko 2 500 osób związanych z diabetologią.